X数码驿站
新浪微博
微信
当前位置:X数码驿站网 » 游戏

从此,认真地老去——“走”进五十岁

 我来不及认真地年轻,待明白过来时,只能选择认真地老去。———三毛

从此,认真地老去——“走”进五十岁

  时光飞逝,岁月如歌,转眼间就迈进了五十的门槛。

  挑战自我……2017.10.12日,错开十一长假的高峰期,我带着忐忑的心情,驾驶着我的小福特启程了……

  这次一个人驾驶,全程8551公里,历时54天,从襄阳出发,经汉中、成都、四姑娘山、甲居藏寨、塔公、新都桥、稻城亚丁、雅江、新都桥、康定、海螺沟、石棉、西昌、泸沽湖、丽江、束河古镇、白沙古镇、文海、玉湖村、天堂角落、沙溪古镇、喜洲古镇、大理古城、洱海、腾冲银杏村、和顺古镇、瑞丽、大理古城、楚雄、昆明、建水古城、蒙自、河口口岸、元阳梯田、建水古城、曲靖、瓮安、凤凰古城、桃源、回到襄阳。沿途的美景无数,让人流连忘返。请跟着我的记录来欣赏吧……

特别感谢老柳同志对我驾驶技术的信任,以及全程陪伴和拍摄!(后续会有摄影师工作照专辑)

从此,认真地老去——“走”进五十岁

成都

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

四姑娘山

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

甲居藏寨

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

兔儿山

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

卡子拉山

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

海子山

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

亚丁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

新都桥

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

塔公寺

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

折多山

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

康定

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

泸定桥

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

海螺沟

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

泸沽湖

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

丽江古城

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

束河古镇

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

玉湖村

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

文海

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

天堂角落

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

沙溪古镇

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

洱海

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

腾冲银杏村

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

和顺古镇

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

瑞丽

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

楚雄彝人古镇

从此,认真地老去——“走”进五十岁

在楚雄工作的表弟

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

昆明滇池

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

河口口岸

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

元阳梯田

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

建水小火车

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁

从此,认真地老去——“走”进五十岁